Kreş Programımız

 

Deniz Kızı Kreş ve Gündüz Bakımevi sürekli, kendini yenileyerek geliştiren, seçici bir eğitim sistemine sahiptir. Çocuk merkezli olarak hazırlanan programlar, Amerika ve Avrupa’nın seçkin anaokulu ve okul öncesi kurumlarında uygulanmakta olan çoklu zekâ kuramı ile Türk Eğitim Sistemi içinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programlarının sentezinden oluşmaktadır. Ayrıca çocuklarımıza sevgi, saygı, sorumluluk, mutluluk, işbirliği, sabır gibi toplumsal değerlerimizin kazandırıldığı yaşayan değerler etkinlikleri de programımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Programlarımız çocuğun yaparak, yaşayarak, keşfederek öğrenmesini desteklerken, yaratıcılıklarını geliştirerek, kendi yetenekleri doğrultusunda öğrenmelerini sağlamayı hedeflemektedir.
Deniz Kızı Kreş ve Gece-Gündüz Bakımevi’nde çocuklarımıza kendilerini ifade etme, başkalarını anlama, kendi ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilme gibi ilk temel deneyimlerini kazanabilmeleri için zengin bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Çocuk merkezli, araştırma yönelimli sistemimizde, keyifli bir okul iklimi içerisinde, çocuklarımızın bağımsız düşünebilme becerisi kazanmaları ve yeni bilgileri nasıl öğrenebileceklerini keşfetmeleri için fırsatlar sunulmaktadır.
Çocuklarımız aktif öğrenme ortamı içerisinde, zengin çeşitlilikte malzemeler kullanarak, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla ilişki halindeyken grup çalışmalarının zevkine vararak birçok temel kavramı öğrenme fırsatı bulurlar. Oyun okul öncesi dönem çocuklarının en temel ve doğal öğrenme aracıdır. Çünkü oyun, çocuğun duyduklarını, gördüklerini sınayıp denediği, öğrendiklerini pekiştirdiği bir deney alanıdır. Bu bilinçle eğitim programımızın temelini ‘Oyun’ oluşturmaktadır.
Eğitim programlarının her yaş grubu için özel olarak belirlendiği okulumuzda, çocuklarımızın seviyelerine ve bireysel özelliklerine uygun eğitim vermeye özen gösterilmektedir. Okulumuzda, aile eğitimi ve aile katılımına çok önem verilmektedir.
Kreşimizde  programlarımız Uzman Psikolog Ömer Tunç KAYA ve Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uzmanı Aliye BARUT COŞ danışmanlığında yıllık ve günlük planlar, çocuklarımızın yaş, ilgi, yetenek ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Kreşimiz hafta içi gündüz programında 07:30–19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Çocuklarımız gün boyunca kendi sınıflarında, oyun odasında, faaliyet atölyesinde, kış bahçesinde ve yaz bahçede eğlenerek öğrenmektedirler. Okulumuzda her gün rutin yapılan etkinlikler ve bu etkinliklerin içerikleri aşağıdaki gibidir;

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Bu etkinlikler çocukların hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunur. Onların çevresini koruma, çevresindeki değişimlerin farkına varma, işbirliği, problem çözme ve paylaşma becerilerinin gelişmesini sağlar.

ANADİLİ ETKİNLİKLERİ

Anadili etkinlikleri çocukların anadilini doğru öğrenip kullanma, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirici etkinliklerdir. Bu etkinlikler çocuklara düşünme, kelimeler arası ilişki kurma, düşüncelerini uygun şekilde ifade etme, toplumsal rolleri öğrenme becerileri kazandırır. Hikaye okuma, tekerleme, parmak oyunu, şiir ve bilmece gibi etkinliklerdir.
Anadili etkinlikleri içerisinde, çocuklarımızın araştırma becerilerini, özgüven duygularını ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek amacıyla kreş çocuklarımızla GÖSTER-ANLAT ETKİNLİKLERİNİ uygulamaktayız. Bu etkinliklerde, çocuklarımız evlerinden istedikleri bir materyali getirerek şekli, rengi, yapısı, kime ait olduğu, evde nerede durduğu, kimin nereden aldığı gibi bilgiler vererek getirdiği nesneyi arkadaşlarına tanıtır ve arkadaşlarının sordukları soruları cevaplar.

OYUN ETKİNLİKLERİ

Bu etkinlikler çocukların fiziksel, sosyal-duygusal gelişimlerini destekler, onların eğlenceli vakit geçirmelerini, kurallara uygun davranma alışkanlığı kazanmalarını sağlar. Çocuklar oyun oynarken; kazanma, kaybetme, berabere kalma, ortak hareket etme, paylaşma, strateji geliştirme gibi duyguları yaşarlar.

SANAT ETKİNLİKLERİ

Sanat eğitimi yalnızca görsel alandaki eğitim değil, tüm anlatım yollarını kapsayan bir süreçtir. Sanat eğitiminde çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun çalışmalar yapılarak, çocuğun el becerilerinin yanı sıra yaratıcılık ve hayal güçleri de desteklenmektedir.

FEN-DOĞA-MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

Fen-doğa etkinliklerinde çocuklar, deneyler yaparak, yaşadıkları dünya ve çevreleri ile ilgili detaylı bilgi edinirler. Bu etkinliklerle çocukların yaratıcılıkları, problem çözme, araştırma, keşfetme, sorgulama, sorumluluk alma, işbirliği yapma gibi becerileri gelişir. Bu etkinliklerde çocuklarımız sınıflarında bulunan veya evden getirmiş oldukları farklı nesnelerle gruplama, sıralama, sayma çalışmaları yapmaktadırlar.

İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İlkokula hazırlık çalışmaları, çocuklara okuma yazmayı öğretmek yerine, okuma yazmayı kolayca öğrenebileceği anlama, kavrama ve el becerilerini geliştirme, öğrenme isteği oluşturmanın hedeflendiği etkinliklerdir. Bu etkinlikler, 6 yaş grubu çocukları için hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.
Okulumuzda uygulamakta olduğumuz ilkokula hazırlık çalışmalarında temel olarak çocuklarımızda aşağıdaki konularda gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır.

– El-göz koordinasyonunu sağlama.
– Kalem tutma becerisini geliştirme
– Dikkat süresi ve dikkat yoğunluğunu geliştirme
– Gözün sol-sağ uyumunu geliştirme.
– Baş-son, üst-alt, birinci-ikinci sıra gibi yol gösterici kelimelerin öğretilmesi.
– Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etme.
– Söylenenleri dinleme ve anlama
– Sözel ifadelerin gelişmesini destekleme ve yeni sözcükler öğrenme.

İNCELEME GEZİLERİ

İnceleme gezileri belirli gün ve haftalar dikkate alınarak, çocukların yaparak–yaşayarak, aktif olarak öğrenmeleri için hayvanat bahçesi, müze, kütüphane, itfaiye, fırın, tiyatro, sinema v.b. yerlere geziler düzenlenmesidir. Bu gezilerde, çocuklara araştırma, gözlem yapma, tartışma fırsatları sağlanarak, çevrelerindeki olaylara dikkatleri çekilmektedir.

 

Bu Web Sitesi Elips Bilişim tarafından yapılmıştır. www.elipsbilisim.com @2018