Yabancı Dil Eğitimi

Çocuklar için 0–6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından oldukça önemlidir. Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki algılama mekanizması çok aktiftir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını adeta bir kayıt cihazı gibi beynine kaydetmektedir. Bu yaş grubunda dil öğrenimi ana dil öğrenimine benzetilebilir. Dil öğrenimi bir süreçtir. Bu sürecin en önemli adımlarından biri 0–6 yaş grubundayken atılmalıdır.

6 yaş sonrasında dil eğitimine başlayan çocukların erken yaşta başlayanlara oranla kelime dağarcıklarının daha kısıtlı olduğu ve cümle kurma yetilerinin erken yaşta öğrenenlere nazaran eksiklikler gösterdiği araştırmalarla kaydedilmiştir. Bunun sebebi algı mekanizmasının etkinliğini azalmasından başka bir şey değildir. Bu araştırmalar bir çocuğun ne kadar erken dil eğitimine başlarsa dil konusunda uzmanlaşmasının da daha kolay olduğunu göstermiştir.

Kurumumuzda her yaş grubunun gelişim özelliklerine uygun olarak TAM ZAMANLI İngilizce eğitimi verilmektedir.

İngilizce eğitmimizin içeriği ;
–Öğrenci ve velilerimize belirli aralıklarla görsel ve yazılı bültenlerin hazırlanması,
–Çocuklarımızın içinde bulundukları dilsel gelişim dönemine uygun kelimelerin öğretilmesi,
–Çocuklarımıza verilen eğitimin aylık ölçümlerinin yapılarak her çocuğumuzun öğrenme düzeylerinin ölçülmesi,
–Velilere yönelik hazırlanan bültenler ile birlikte çocuğun ingilizce eğitiminde sürekliliği yakalayarak daha kalıcı öğrenme metodunun izlenmesi,
–Yaş gruplarına göre küçükten büyüğe 3 ile 5 gün arası İngilizce eğitiminin sürekli verilmesi.

Bu Web Sitesi Elips Bilişim tarafından yapılmıştır. www.elipsbilisim.com @2018