Deniz Kızı'nda Eğitim

 

Bilimsel araştırmalarda kanıtlandığı üzere bireyin zihinsel gelişimi 0-6 yaş dönemlerinde tamamlanır. Biz Deniz Kızı Kreş ve Gece-Gündüz Bakımevi olarak çoklu zeka teorisine göre verdiğimiz eğitimde çocuklarımızın zihinsel , sosyal , duygusal ve bedensel gelişimine katkıda bulunuyoruz.

ÇOKLU ZEKA TEORİSİ YÖNTEMİNİN AMACI ; Çocuğun öne çıkan zeka tipi aracılığıyla öğrenmesine yardımcı olmak , diğer konularda ise gelişimini desteklemektir. Çocuklarımıza  mantıksal-matematiksel , sözel-dilsel , görsel-içsel , sosyal , müziksel , doğa , kinestetik-bedensel zeka ve kişilik gelişimi açısından zengin bir karakter eğitime programı uyguluyoruz .

Okul öncesi eğitime getirdiği yeni yaklaşımla Deniz Kızı Kreş ve Gece-Gündüz Bakımevi kendisiyle ve çevresiyle barışık , sevgi dolu , kendine güvenen , etkili iletişim kurabilen , bulunduğu ortama uyum sağlayan , dengeli , kararlı , yeteneklerinin farkında olan , özgüvenli bir birey olması için konusunda uzman öğretmenleri  çocuğumuzu sosyal , zihinsel ve davranışsal farkındalıklarını sağlamaya , ilgi ve yetenek alanlarını izleme ve belirlemeye yönelik grup ve bireysel görüşmeler , alana özgü çalışmalar yaparak onun gereksinim duyduğu her anında yanında olmaya , bir aile sıcaklığıyla sorunlarında yol göstermeye çalışan ,  dinleyen ,tarafsız , kişilik haklarına saygılı , onu  yaşama sağlıklı bir şekilde kendini  tanıyan  bir birey olarak hazırlamaya çalışıyor.

 

Bu Web Sitesi Elips Bilişim tarafından yapılmıştır. www.elipsbilisim.com @2018